წესები

ცენზურა
1.1 საიტზე ცენზურის დაცვა აუცილებელია;.
1.2 აკრძალულია რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური შეურაცხყოფა.
1.3 წესების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციას აქვს კომენტარის წაშლის უფლება.
1.4 ადმინისტრაციას უფლება აქვს, დამრღვევი პირის მიმართ განახორციელოს სადამსჯელო ღონისძიებები.

2. რეკლამირება
2.1 არ დაიშვება კომენტარებში რაიმე სახის რეკლამა.
2.2 წესის დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციას უფლება აქვს წაშალოს კომენტარი.
2.3 ადმინისტრაციას ასევე უფლება აქვს დამრღვევი პირის მიმართ განახორციელოს სადამსჯელო ღონისძიებები.

3. პორტალის მასალის გამოყენების პირობები
3.1 საინფორმაციო პორტალის მასალების გამოყენება პირადი მოხმარებისთვის არის უფასო;
3.2 ბეჭდური მედიასაშუალებები ინფორმაციის გამოყენებისას უთითებენ წყაროს (aww.ge) მათთვის მისაღებ ფორმატში;
3.3 პორტალები, ინტერნეტ გამოცემები და სხვა საშუალებები უთითებენ წყაროს და ბმულს: საიტის დასახელებას (aww.ge) ლინკის მეშვეობით, კონკრეტულ გამოყენებულ მასალაზე;
3.4 ტელევიზიები და რადიოები, პორტალის მასალის გამოყენებისას ასახელებენ წყაროს სოციალური პორტალი “aww.ge“.
3.5 საიტის ექსკლუზიური მასალის გამოყენება, პუნქტი 3,2; 3,3; 3,4 – ში აღნიშნული წესების დარღვევით, მათი დამახინჯებით, ასევე ფორმატის შეცვლით ჩაითვლება ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფად და გახდება კანონით გათვალისწინებული ქმედებების დაწყების საფუძველი;
3.6 წყაროსა და ბანერის მითითების გარეშე პორტალის ნებისმიერი მასალის გამოყენების შემთხვევაში, მისი გამომყენებელი აღიარებს, რომ საიტის მფლობელს, მასალის გამოყენებიდან 14 დღის ვადაში, უნდა გადაუხადოს 200 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში;
3.7 პუნქტი 3.6 – ში მითითებული წესის დარღვევა, გახდება კანონით გათვალისწინებული ქმედებების დაწყების საფუძველი.


Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/alterway1/public_html/aww.ge/wp-content/themes/delipress/functions.php on line 719

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/alterway1/public_html/aww.ge/wp-content/themes/delipress/functions.php on line 763