ცრემლის ფორმა ხასიათთან ერთად იცვლება. მიკროსკოპით დანახული სხვაობა


ბედნიერების ცრემლი

ცრემლი თვალში მენთოლის მოხვედრის შემთხვევაში

თვალის ფშვნეტის დროს

ხახვის დაჭრის დროს წარმოშობილი ცრემლი

ძლიერი ქარის დროს

წაქცევით გამოწვეული ბავშვის ცრემლი

ქალის ცრემლი

კაცის ცრემლი

loading...


მოგწონთ სტატია?
Send to a friend