ცრემლის ფორმა ხასიათთან ერთად იცვლება. მიკროსკოპით დანახული სხვაობა


coverpic_cooltears

ბედნიერების ცრემლი

ცრემლი თვალში მენთოლის მოხვედრის შემთხვევაში

თვალის ფშვნეტის დროს

ხახვის დაჭრის დროს წარმოშობილი ცრემლი

ძლიერი ქარის დროს

წაქცევით გამოწვეული ბავშვის ცრემლი

ქალის ცრემლი

კაცის ცრემლი

loading...


მოგწონთ სტატია?
Send to a friend