ბავშვები

ბავშვები, რომლებიც გვაოცებენ, გვაცინებენ, უსაღვრო დადებით ემოციას იწვევენ ჩვენში.