ამ შესრულებამ მილიონობით მაყურებელი გააქვავა! მოემზადეთ საოცრებისთვის!


მოგწონთ სტატია?
Send to a friend

ეს უძველესი ცეკვა ბუდისტური წყალობის ქალღმერთის, ათასხელა გუან ინის სახელს ატარებს. ქალღმერთი მოწყალე არსს წარმოადგენს. ბუდისტების რწმენით იგი თვალყურს ადევნებს და იცავს ადამიანებს, რომლებიც შველას ითხოვენ. ამ ცეკვას ასრულებენ ჩინეთის უნარშეზღუდულთა სამხატვრო დასის წარმომადგენლები, სამოცდასამივე მათგანი ყრუა. ჩინეთში უნარშეზღუდულთა შესაფერისი ძალიან მცირე რაოდენობის სამუშაო ადგილი თუ მოიპოვება. ეს დასი კი საშუალებას აძლევს ამ ადამიანებს თავი გამოსადეგად იგრძნონ და თავიანთი გრძნობები გამოხატონ.
loading...