ამ დავალების ამოხსნა მხოლოდ არასტანდარტული აზროვნების ადამიანებს შეუძლიათ!


ამ დავალების ამოსახსნელად არასტანდარტული აზროვნება დაგჭირდებათ!
ერთი შეხედვით ეს სასკოლო დავალებას მოგაგონებთ, თუმცა ყველაფერი უფრო ძნელადაა. როგორც ჩანს, ამ მაგალითს 2 ამოხსნა აქვს.

გთავაზობთ, აიღოთ ხელში საწერი კალამი და ფურცელი. პასუხი კი ქვემოთ იხილეთ.

ამოხსნა№ 1

ყოველი განტოლების ჯამი უნდა დაემატოს წინა განტოლების ჯამს, შესაბამისად:
1 + 4 = 5
5 + 2 + 5 = 12
12 + 3 + 6 = 21
21 + 8 + 11 = 40
ამ ხერხით ერთ-ერთი პასუხი – 40-ია.

ამოხსნა №2

ამ მაგალითის ამოხსნა ამ ფორმულითაც შეგიძლიათ: a + b = a + a(b):
1 + (4 × 1) = 5
2 + (5 × 2) = 12
3 + (6 × 3) = 21
: 8 + (8 × 11) = 96

ხშირად ადამიანები მეორე პასუხს უფრო იღებენ, თქვენ რა გამოგივიდათ?

loading...


მოგწონთ სტატია?
Send to a friend